Sørbyen borettslag

Dette er nettsidene til Sørbyen borettslag. Disse nettsidene inneholder nødvendig, nyttig og praktisk informasjon til andelseiere, husstandene og beboere i borettslaget.

Ny og gammel informasjon finnes her side om side – bla rundt og gjør deg kjent med innholdet. Vesentlig hovedinformasjon finnes under menypunktene ovenfor. Aktuell informasjon publiseres fortløpende under menypunktet nyheter.

Nyheter

Vask og maling av fasader starter tirsdag 10. april

Som tidligere varslet er det tid for vask og maling av borettslagets bygninger. Engers malerfirma starter 0800 tirsdag 10. april. Vask av fasader vil foregå 3-4 dager. Malerarbeider starter med dagtemperatur over 5 grader og nattetemperatur over 0 grader. Informasjonsbrev fra Engers malerfirma er lagt i postkassene i borettslaget.

Grunnleggende

Boliger i Sørbyen

Svart-hvitt skissen er arkitektens omslags- og presentasjonstegning av Sørbyen borettslag i 1976. Ved utviklingen ble prosjektet kalt “Boliger i Sørbyen”. Svend Foyns gate 6A-K ble reist på kabeltomten til den gang Tønsberg energiverk på initiativ fra Tønsberg boligbyggelag og Tønsberg kommune. Grunnen  er festet fra Tønsberg kommune til Sørbyen borettslag for 100 år.

Overtagelse, innflytting og ibruktagelse skjedde 1979-1980. Opprinnelig var det ingen hager langs borettslagets fasade til Svend Foyns gate, gatelegemet gikk helt inn til husveggen – uten fortau. Etterhvert som borettslaget ble innbodd og utviklet ble hager og tilliggende gjerde etablert i begynnelsen av 80-tallet.

Det er Sørbyen borettslag som eier bygninger og uteområder. Andelshavere skal vedlikeholde sitt uteområde ved balkong, terrasse, hagekasser eller hage med beplantning.

 

Kontaktinformasjon

Styret i fellesskap

e: styret@sorbyen.net

Styreleder,
Delegert OBOS GF

Bjørn Snorre Kaupang
Svend Foyns gate 6D
e: styreleder@sorbyen.net
m: 900 74 229

Styremedlem,
Varadelegert OBOS GF

Torill Skallevold
Svend Foyns gate 6F
e: esthertorill@gmail.com
m: 980 27 781

Styremedlem

Eli Kristin Bruås
Svend Foyns gate 6H
e: eli.kristin.bruas@gmail.com
m: 907 37 347

Varamedlem styret,
Valgkomité

Bjørg Skaug
Svend Foyns gate 6F
e: bjorg.skaug@gmail.com
m: 996 94 982

Varamedlem styret

Geir Engmann
Svend Foyns gate 6A
e: 
m:

Varamedlem styret

Kalle Karlsson
Svend Foyns gate 6K
e: 
m:

Valgkomité

Ketil Hvindenbråten
Svend Foyns gate 6H
e: ketil@kontrastcoaching.no
m: 917 88 959

Forvaltningskonsulent

Fred-Arne Østrem
OBOS
e: fred-arne.ostrem@obos.no
m: 913 14 900